Đúng 9h00 sáng, ngày 18/01/2010, Đại lễ Khởi công Tạo tác pho tượng Đức Phật tổ Thích Ca Mâu Ni được tổ chức với sự tham gia của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ, cùng hàng vạn các tăng ni phật tử trong và ngoài nước. 

Post navigation