Hoà thượng Thích Phổ Tuệ
Đại lão Hoà thượng
Thích Phổ Tuệ
Đệ Tam Pháp Chủ GHPG Việt Nam
  • Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ (1917 – 2021) là một trong những vị cao tăng đức trí vẹn toàn của nền Phật giáo Việt Nam. Cố Đại lão Hoà thượng xuất gia khi lên 9 tuổi, khi 16 tuổi thụ giới Sa-di, 20 tuổi thụ Cụ túc giới và Bồ-tát giới.
  • Tháng 12/2007, ngài được suy tôn giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là vị pháp chủ thứ 3 của Giáo hội.
  • Đại lão Hoà thượng đã tham dự lễ khởi công chế tác tượng Phật Ngọc Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc Jadeite lớn nhất thế giới của công ty Thần Châu Ngọc Việt và là người đưa nét tạc đầu tiên gia trì cho khối ngọc 35 tấn này vào ngày 19/01/2010, tại nhà máy Thần Châu Ngọc Việt Hải Dương.
  • Lúc sinh thời, cố nghệ nhân Đào Trọng Cường và cán bộ công nhân viên Công ty Thần Châu Ngọc Việt thường niên vẫn vấn thăm Đại lão Hoà thượng tại chùa Giáng – Viên Minh tự (huyện Phú Xuân, Hà Nội).

Post navigation