Hoà thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư GHPG Việt Nam
Hoà thượng
Thích Thanh Quyết
Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư GHPG Việt Nam
  • Hoà thượng Thích Thanh Quyết là trụ trì đương nhiệm của Khu di tích Yên Tử, chùa Non Nước, chùa Phúc Khánh. Hoà thượng cũng đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự T.Ư GHPG Việt Nam, Trưởng Ban Giáo dục Phật giáo T.Ư, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam – Sóc Sơn, Hà Nội, và Đại biểu Quốc hội các khoá XIII – XIV – XV.
  • Hoà thượng đã tham dự lễ khởi công chế tác tượng Phật Ngọc Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc Jadeite lớn nhất thế giới của công ty Thần Châu Ngọc Việt tại nhà máy Thần Châu Ngọc Việt Hải Dương vào ngày 19/01/2010.
  • Lúc sinh thời, cố Nghệ nhân Đào Trọng Cường đã có dịp tiếp kiến Hoà thượng Thích Thanh Quyết tại Học viện Phật Giáo Việt Nam – Sóc Sơn, Hà Nội vào ngày 26/03/2021.

Post navigation