Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa - Nhà lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Tây Tạng
Đức Pháp Vương
Gyalwang Drukpa
Lãnh đạo tinh thần Phật giáo Tây Tạng
  • Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa XII, được tôn sùng là hiện thân của Đức Phật Quan Âm. Năm 1967, Ngài đăng quang chức danh Pháp Vương dòng Truyền thừa Drukpa, và sau đó có nhiều đóng góp cho việc truyền giảng Phật pháp trên toàn thế giới.
  • Năm 2010, Đức Pháp Vương được Liên Hiệp Quốc trao tặng giải thưởng “Vì mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ” (MDG).
  • Ngài đã ghé thăm Việt Nam và có buổi Pháp giảng về môi trường tại Văn Miếu Quốc Tử Giám – Hà Nội vào ngày 05/04/2014. 
  • Cố nghệ nhân Đào Trọng Cường đã tiếp kiến ngài tại Văn Miếu và được ngài ban tặng 1 cây bút có khắc tên ngài làm kỉ niệm.

Post navigation