Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Dorzong Rinpoche - Nhiếp Chính Vương Kyabje Khamtrul Rinpoche đời thứ 8
Đức Nhiếp Chính Vương
Kyabje Dorzong Rinpoche
Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche đời thứ 8
  • Ngài Kyabje Dorzong Rinpoche là Nhiếp Chính Vương Kyabje Khamtrul Rinpoche đời thứ 8, đồng thời là Hiệu trưởng của Tu viện Khampagar – Ấn Độ, đồng thời là Chủ tịch Cộng đồng người Tây Tạng ở Tashi Jong.
  • Ngài cùng tăng đoàn đã đến Việt Nam vào dịp Lễ Khởi công Chế tác tượng Phật Ngọc Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc Jadeite lớn nhất thế giới của công ty Thần Châu Ngọc Việt và cùng chuẩn bị công tác trì tụng cho ngày khởi công trước đó vài ngày.
  • Trong ngày khởi công, Ngài cùng tăng đoàn đã ban tặng cho công ty Thần Châu Ngọc Việt một trong 81 viên Xá lợi của Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đã để lại cho nhân gian khi nhập Niết bàn.

Post navigation