Đại lão Hoà thượng
Yoshimizu Daichi
Đại sứ Phật Giáo Thế giới
  • Đại lão Hoà thượng Yoshimizu Daichi là nguyên Hội trưởng Hội Phật giáo Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử Việt Nam tại Nhật Bản và có nhiều đóng góp cho việc gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản.
  • Năm 2017, Đại lão Hoà thượng được phong tặng danh hiệu “Đại sứ Phật giáo Thế giới”
  • Đại lão Hoà thượng là người có mối quan hệ thân thiết với công ty Thần Châu Ngọc Việt. Mỗi lần có dịp về thăm Việt Nam, Đại lão Hoà thượng thường ghé thăm công ty và tổ chức những buổi lễ gia trì cho công việc tạo tác tượng Phật và ban phúc cho bách gia trăm họ.

Post navigation