Năm 2004

Khối ngọc bích khổng lồ được phát hiện lần đầu tiên tại vùng mỏ

Read More
Năm 2006

Tại Hội chợ đấu giá ngọc Yangon 2006, khối ngọc đã khiến cả vạn

Read More
Năm 2009

Trong một dịp sang Trung Quốc công tác, biết được chủ sở hữu trước

Read More
Ngày 10/10/2009

Đúng 01h00 sáng ngày 10/10/2009, kỉ niệm 999 năm Thăng Long Hà Nội, khối

Read More
Ngày 18/01/2010

Đúng 9h00 sáng, ngày 18/01/2010, Đại lễ Khởi công Tạo tác pho tượng Đức

Read More
Tháng 08/2023

Nối tiếp di nguyện dang dở của cố nghệ nhân Đào Trọng Cường, tháng

Read More